REFERENSSIT

Kuvat alla edustaa sekä Qvistenin omat referenssit sekä yrittäjän  Alma Engbergin henkilökohtaiset referenssit vuosien varrelta. Referenssikohteet on usein tehty tiimityönä, mukana ainoastana projektit jossa Engberg on ollut olennainen henkilö maiseman suunnittelussa tai toteutuksessa. Julkiset kohteet on kaikki toteutettu suunnittelijana, yksistyiset kohteet vaihtelevasti suunnittelijana tai työnjohtajana/rakentajana tai usempana. 

  • Yhteiskentän suunnittelu

JULKISET KOHTEET, TALOYHTIÖT TAI YRITYSPIHAT

Taloyhtiön yhteiskentän suunnittelu

Yhteiskenttä leikkipaikalla, taloyhtiö Vantaa. 

Pihasuunnitelma tehty talvella 2021-22. Suunnitelmassa käsitellään leikkipaikka, huoltopiha, yhteinen oleskelualue ja palloilualue. Sisältää kustannusarvion. 

Mai­se­ma­lu­pa, yri­tys­pi­han osa­suun­ni­tel­ma

Yrityspiha, Vantaa. 

Pihasuunnitelma tehty syksyllä v. 2021. Suunnitelmassa käsitellään kaadettavat puut sekä korvaavat istutukset. Tehty maisemalupaa varten, Qvistenion toimesta. 

Väinölä ra­ken­nuk­sen koulupiha YS+RS, Käpylän pe­rus­kou­lu + Untamo YS

 Koulupihan suunnittelu sisältäen leikkivälineet, kasvit, poikki-leikkaukset ja materiaalit. Väinölälle suunniteltiin esteetön piha ja aistipuutarhaa. 

Suunniteltu Väinölän piha yleis-suunnitelma RS vaiheessa ja Untamon rakennuksen piha YS vaiheessa. Suunnitelmat hyväksytty kaupunginmuseolla. Työ tehty WSP palveluksessa, maisemasuunnit-telijana v. 2020-2021.

Sigurd Frosterus puiston  YS + Hiek­ka­ran­nan­tie RS kas­vil­li­suus

Suunniteltu tiimin kanssa uusi iso puisto ja Helsingin Hietarannan laajennus ylei­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa.  Samalla suunniteltu kasvillisuuden säilyttämista uuden tielinjauksen myötä arvokkaiden mäntyjen kohdalla.  Työ tehty WSP palveluksessa, toiminut ison projektin tiiminjäsenä mai­se­ma­suun­nit­teil­ja­na.  Vuonna 2020-2021. 

Pakilan + Suun­ti­mo­puis­ton mo­du­li­kou­lun piha

Väliaikaisia koulupihoja, tehty WSP:n palveluksessa.  v. 2019-2020. 

Kou­lu­lam­pi idea­suun­ni­tel­ma

Tuusulan kaupungille suunniteltu puistoalue uimarannalla ja luontoalueella. Yksinkertainen ideasuunnitelma toiminnoilla. Tehty WSP palveluksessa v. 2020.  

Mankkaan päiväkoti, RS

Suunniteltu monimutkaisen päiväkodin rinnepihaa vanhalla Espoon alueella pääsuunnittelijan alaisuudessa. Työ tehty WSP:n palveluksessa 2020. 

Monimutkaiset rakenteet, poikkileikkaukset ja kasvit. Pihalle suunniteltu kasvien tunnistuskyltit. Piha suunniteltu mahdollisimman ekologisesti kaupungin vaatimuksia seuraten. 

Leik­ki­puis­to Rust­hol­la­ri RS

Upea puistosuunnitelma viety ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma­vai­hee­seen. Suunniteltu kaikki yksityiskohdat,  monimutkaiset kumialustakuviot, kasvit, telineet jne. Muut tekniset ratkaisut, geo, tasaus, vesiaihe ja valaistus muiden alojen kanssa yhteystyössä. WSP palveluksessa tehty työ v. 2020-2021. 

Puis­to­rait­ti Raetielle

 Helsingin kaupungille suunniteltu puistoraitti puis­to­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa v. 2020. Tehty WSP palveluksessa. 

Ma­rian­puis­to YS

Kaavoiteltun Mariapuiston yleisuunnitelman teko pääsuunnittelijan alaisuudessa. Marianpuisto on tuleva uusi puisto Kampin alueella. Kuvassa karttaote, suunnitelmakuva tulossa. Tehty WSP palveluksessa v. 2020-2021

YKSITYISET PIHAT TAI TALOYHTIÖT

  • Seka-istutus kapeaan muuri-istutukseen, Qvisten
  • Suunniteltu, ja rakennettu piha työnjohtajana ja suunnittlijana, Toivepihan palveluksessa

SUUNNITTELU; Espoon rinnetontin suunnittelua rantaan asti, meren äärellä. Haastavat korkeuserot ja rinneratkaisut. v. 2023-

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Saaristopihan osa-alueen suunnitteleminen pihan remonttia varten. Laajat istutukset isoon pihaan. v. 2023. Istutukset toteutettu sysksyllä 2023. 

SUUNNITTELU; Uudisrakentaminen, rinnetontin suunnittelu uuden talon, saunan ja autotallin ympärille. Valaistuksen uusiminen. Yleisuunnitelma ja toteutussuunnitelma erikseen.  Yleisuunnitelma v. 2022-2023. 

SUUNNITTELU; Pienen rivitalopihan suunnitelma, pihan täysremontti v. 2022-2023. 

SUUNNITTELU; Maatilan piha, vanhan pihan kunnostussuunnittelu, perinteiseen tyliin toivoen mahdollisimman helppohoitonen piha. v. 2022-2023 TOTEUTUS; Etupiha istutusmuurineen toteutettu kesällä 2023. 

SUUNNITTELU; Järven vieressä oleva mökkipiha, isojen terassien suunnittelu jotta pääsee mökiltä järveen terassia pitkin. Etupihan siistiminen ja valaistuksen uusiminen, moderni ilme vähäisillä istutuksilla. v. 2022-2023

SUUNNITTELU; Ison modernin maalaispihan suunnittelu, suunniteltu talon ympäristö uusiksi, kaueampana pihalla niittysaareja puilla sekä kosteikot. Suunniteltu valaistuksen uusimista.  v. 2022-2023. 

SUUNNITTELU; Ison maatilapihan suunnittelu, vanha pihan kunnostaminen keskittyen ison oleskelualueeseen. Perinteinen tyyli, moderneilla vivahteilla. v. 2022-2023. 

TOTEUTUS; Pihan kohentaminen kivituhka-alueiden kunnostamisella, istutuksien poistaminen ja korvaaminen kuntalla, reunojen siistimistä ja istutuksien uusimista. Kauniainen, v. 2022 syksy.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS; Laajojen istutuksien ja muuri-altaiden rakentaminen suunnittelusta toteutukseen, maaseutupihalla v. 2022. 

TOTEUTUS; Pihan kunnostaminen pikkuhiljaa alue kerrallaan ja pihan muuttaminen helppohoitoisemmaksi asiakkaan toiveiden mukaisesti,  saaristossa, Porkkala v. 2021-2022

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS; Ison kaadetun kuusen tilalle suunniteltu uusi istutus muuria vasten. Suunniteltu uusi jatkuvasti kukkiva istutus, joka toteutettiin kesällä v. 2022. Kauniainen. 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS; Maalaispihan osa-suunnitelmat kahdessa eri paikassa pihalla. Osa alueen suunnittelu ja toteutus vanhan maatilan alueella, aikaisemmin luonnonmukainen alue pensailla. Asiakas kaivoi meidän ohejistuksella maat pois sopivalta alueelta. Tehtiin laaja istutusalueen toteutus, syreenien siirto, kallion esilleottaminen, reunkivien asentaminen ja käytävien teko. Muuri-istutuksen suunnittelu ja toteutus liuskekivilohkareista sekä laajat monipuoliset istutukset. Qvisten suunnitellut ja toteuttanut v. 2021. 

TOTEUTUS; Liuskekekiveyksien laajentaminen maalaispihalla, Qvisten toteuttanut työn ilman suunnitelmaa, v. 2021. 

Erilaiset hoito ja viherrakennustyöt, Qvisten yhteistyössä Espoon pihantekijät, kesä 2021. 

Laajojen hoitotöiden johtaminen sekä viherrakentamista ja töihin osallistuminen v. 2018, Espoon pihantekijöiden palveluksessa työnjohtajana. 

Laajat työt viherrakentajana, työnjohtajana ja suunnittelijana Toivepihan palveluksessa v. 2012-v. 2017. Eniten yksityiset pihat ja taloyhtiöt. 

  • Engbergin suunnittelema ja rakentama muuri, Qvisten
  • Uusittu vanha alue, Qvistenin rakentama ja suunniteltu
  • Uusi muuristutus, Qvisten suunnitellut ja toteuttanut